Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Tên ngành Địa điểm học Bậc đào tạo Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hà Nội Đại học A A1 C D1 D2 D3 15 15 15 15 15 15
Hà Nội Đại học C D1 16.5 16.5
Hà Nội Đại học A 24
Hà Nội Đại học A A1 22 21
Hà Nội Đại học A A1 15 15
Hà Nội Đại học A 24
Hà Nội Đại học C D1 D2 D3 21.5 21.5 21.5 21.5
Hà Nội Đại học C D1 D2 D3 18 18 18 18
Hà Nội Đại học A C 17.5 20
Hà Nội Đại học A B D1 D2 D3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Hà Nội Đại học A A1 B C D1 D2 D3 16 16 16 16 16 16 16
Hà Nội Đại học D1 26
Hà Nội Đại học D1 D3 23 23
Hà Nội Đại học N 22
Hà Nội Đại học H 22
Hà Nội Đại học T 24.5
Hà Nội Đại học M 21.5
Hà Nội Đại học A1 D1 D2 D3 21.5 21.5 21.5 21.5
Hà Nội Đại học C D1 D2 D3 20 20 20 20
Hà Nội Đại học C D1 16 16
Hà Nội Đại học C D1 16 16
Hà Nội Đại học A A1 B D1 D2 D3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Hà Nội Đại học A C 15 15
Hà Nội Đại học A C D1 15.5 15.5 15.5
Hà Nội Đại học A A1 17.5 17.5
Hà Nội Đại học B 21
Hà Nội Đại học A A1 17 17
Hà Nội Đại học A A1 21.5 21.5
Hà Nội Đại học A B 20.5 20.5
Hà Nội Đại học A B C D1 D2 D3 15 15 15 15 15 15
Hà Nội Cao đẳng A A1 B 10 10 11

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...