Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Tên ngành Địa điểm học Bậc đào tạo Khối thi Điểm chuẩn 2013
TP.HCM Đại học A A1 D1 14.5 14.5 14.5
TP.HCM Đại học A A1 14.5 14.5
TP.HCM Đại học A A1 B 17.5 17.5 17.5
TP.HCM Đại học A A1 D1 18 18 18
TP.HCM Đại học A A1 D1 17.5 17.5 17.5
TP.HCM Đại học A A1 D1 16.5 16.5 16.5
TP.HCM Đại học A A1 D1 17.5 17.5 17.5
TP.HCM Đại học A A1 C D1 18.5 18.5 18.5 18.5
TP.HCM Đại học A A1 C D1 17.5 17.5 17.5 17.5
TP.HCM Đại học A A1 C D1 14.5 14.5 14.5 14.5
TP.HCM Đại học A A1 C D1 14.5 14.5 14.5 14.5
TP.HCM Đại học D1 26
TP.HCM Đại học D1 D4 20 20
TP.HCM Đại học D1 D4 D6 23.5 23.5 21
TP.HCM Đại học A A1 D1 14.5 14.5 14.5
TP.HCM Đại học A A1 D1 - - -
TP.HCM Cao đẳng
TP.HCM Cao đẳng

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...