Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Tên ngành Địa điểm học Bậc đào tạo Khối thi Điểm chuẩn 2013
TP.HCM Đại học A A1 D1 18.5 18.5 18.5
TP.HCM Đại học A A1 D1 17.5 17.5 17.5
TP.HCM Đại học A A1 B - - -
TP.HCM Đại học C D1 - -
TP.HCM Đại học N 35
TP.HCM Đại học A A1 B 17.5 17.5 19
TP.HCM Đại học A A1 D1 18.5 18.5 18.5
TP.HCM Đại học A A1 22 22
TP.HCM Đại học M 18.5
TP.HCM Đại học C 16
TP.HCM Đại học A A1 C D1 19.5 19.5 - 20
TP.HCM Đại học A A1 C 15 15 16
TP.HCM Đại học D1 20
TP.HCM Đại học A A1 D1 18.5 18.5 18.5
TP.HCM Đại học A1 C D1 17 18 17
TP.HCM Đại học A 21
TP.HCM Đại học A A1 19 19
TP.HCM Đại học B C D1 18 18 18
TP.HCM Đại học H 28
TP.HCM Đại học A A1 C D1 14 14 15 14
TP.HCM Đại học D1 20
TP.HCM Đại học A A1 D1 16 16 17
TP.HCM Đại học A A1 B C D1 - - - - -
TP.HCM Đại học A A1 D1 16.5 16.5 16.5
TP.HCM Đại học A1 C D1 - - -
TP.HCM Đại học A A1 D1 16 16 16
TP.HCM Cao đẳng A A1 B D1 - - - -
TP.HCM Cao đẳng A1 C D1 - - -
TP.HCM Cao đẳng A A1 C - - -
TP.HCM Cao đẳng C D1 - -
TP.HCM Cao đẳng C -
TP.HCM Cao đẳng A1 C D1 - - -
TP.HCM Cao đẳng A A1 - -
TP.HCM Cao đẳng A A1 - -
TP.HCM Cao đẳng A -
TP.HCM Cao đẳng A A1 B D1 - - - -
TP.HCM Cao đẳng A A1 B C D1 - - - - -
TP.HCM Cao đẳng B -
TP.HCM Cao đẳng D1 -
TP.HCM Cao đẳng A A1 C D1 - - - -
TP.HCM Cao đẳng M -
TP.HCM Cao đẳng H -
TP.HCM Cao đẳng A A1 D1 - - -
TP.HCM Cao đẳng A A1 D1 - - -
TP.HCM Cao đẳng C D1 - -
TP.HCM Cao đẳng N -

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...