Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Tên ngành Địa điểm học Bậc đào tạo Khối thi Điểm chuẩn 2013
TP.HCM Đại học A A1 C D1 16 16 16 16
TP.HCM Đại học A A1 D1 16 16 16
TP.HCM Đại học A A1 D1 16 16 16
TP.HCM Đại học A 24.5
TP.HCM Đại học C D1 16 16
TP.HCM Đại học A A1 22 22
TP.HCM Đại học A 24
TP.HCM Đại học B 20
TP.HCM Đại học C 17.5
TP.HCM Đại học C D1 19 19
TP.HCM Đại học A A1 C 16 16 18
TP.HCM Đại học C D1 15 15
TP.HCM Đại học A A1 C D1 15 15 15 15
TP.HCM Đại học D1 28.5
TP.HCM Đại học D1 D2 21.5 21.5
TP.HCM Đại học C D1 M 15 15 15
TP.HCM Đại học C D1 16 16
TP.HCM Đại học D1 D3 20 20
TP.HCM Đại học D4 20
TP.HCM Đại học T 22
TP.HCM Đại học A A1 D1 19 19 19
TP.HCM Đại học M 19
TP.HCM Đại học D1 29
TP.HCM Đại học A A1 16 16
TP.HCM Đại học A B 21 21
TP.HCM Đại học C D1 18.5 18.5
TP.HCM Đại học D1 D2 21 21
TP.HCM Đại học D1 D3 20 20
TP.HCM Đại học D1 D4 21 21
TP.HCM Đại học C D1 16 16

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...