Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Tên ngành Địa điểm học Bậc đào tạo Khối thi Điểm chuẩn 2013
Nghệ An Đại học A 20
Nghệ An Đại học A 15
Nghệ An Đại học A 18
Nghệ An Đại học B 15
Nghệ An Đại học C 15
Nghệ An Đại học C 17
Nghệ An Đại học C 15
Nghệ An Đại học C 15
Nghệ An Đại học D1 21
Nghệ An Đại học D1 20
Nghệ An Đại học A 13
Nghệ An Đại học
Nghệ An Đại học A 15
Nghệ An Đại học A 13
Nghệ An Đại học B 14
Nghệ An Đại học A A1 D1 15 15 15
Nghệ An Đại học A A1 D1 17 17 17
Nghệ An Đại học A A1 D1 15 15 15
Nghệ An Đại học C 14
Nghệ An Đại học
Nghệ An Đại học C 14
Nghệ An Đại học C 14
Nghệ An Đại học C 16
Nghệ An Đại học A C D1 13 14 13.5
Nghệ An Đại học A A1 14 14
Nghệ An Đại học A A1 14 14
Nghệ An Đại học A 14.5
Nghệ An Đại học A B 13 14
Nghệ An Đại học A B 13 14
Nghệ An Đại học A B 13 14
Nghệ An Đại học T 23
Nghệ An Đại học A C D1 18 18 18
Nghệ An Đại học M 18
Nghệ An Đại học A B 13 14
Nghệ An Đại học A 13
Nghệ An Đại học C D1 14 13.5
Nghệ An Đại học A B C 15 15 15
Nghệ An Đại học A 15
Nghệ An Đại học B 14
Nghệ An Đại học A A1 16 16
Nghệ An Đại học A B 13 14
Nghệ An Đại học A A1 14 14
Nghệ An Đại học A B D1 13 14 13.5
Nghệ An Đại học A A1 D1 15 15 15
Nghệ An Đại học A A1 14 14

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...